LOGO
MENÚ
INFORMACIÓ
AVALUACIÓ DEL RENDIMENT

Es tracta de dissenyar procediments per avaluar el rendiment a través del compliment d’objectius i l’anàlisi de competències. Disseny de sistemes d’avaluació del rendiment tant individual com grupal.
Fem una anàlisi del potencial de cada individu i així descobrim els seus punts forts i els seus punts més febles. Al final del procés descobrim perquè val i perquè no val tant cada treballador.
Avaluem la qualitat professional observant alguns comportaments essencials que enllacin amb la cultura i filosofia de l’empresa i amb els objectius que es plantegen en el lloc de treball.
Descobrim el talent que té i que ens pot aportar cada persona.
L’objectiu i interès principal de l’avaluació del rendiment és millorar-lo i això només és possible si abans s’estudia, es coneix bé, i s’ identifica aquest rendiment.