LOGO
MENÚ
INFORMACIÓ
CAPTACIÓ DE DIRECTIUS

Mitjançant la recerca directa del candidat anem a cobrir els llocs de treball claus dins l’empresa, treballs d’alta qualificació i responsabilitat, que moltes vegades requereixen de professionals especialitzats i difícils de trobar.

Sabem que aquesta és una tasca important per l’empresa i que equivocar-se amb les persones és un error gran i costós, en temps i diners.
S’ha de buscar qualitat professional i una bona integració en l’organització
Tornen a ser molt importants les capacitats, coneixements i experiència del candidat però no ho és menys la seva personalitat i manera de ser.
Els directius d’avui han de ser bons líders i això vol dir: saber desenvolupar equips a través de la motivació, facilitar habilitats i actituds que portin a l’èxit, saber comunicar i delegar, gestionar persones i saber gestionar el coneixement.
Seleccionar directius és una tasca que s’ha de fer amb molta cura, perquè normalment són professionals ja ubicats en el mercat de treball.